کفپوش استودیوی تلویزیونی

این سیستم مانند ورق های ژئوممبران می باشد با این تفاوت که بدلیل وجود بنتونیت در ساختار آن این ورق ها به آسانی توسط همپوشانی به هم متصل می شوند. بنتونیت ماده ای است که در مقابل مایعات منبسط می شود و نفوذ نا پذیر می باشد.

مزایا:

قابلیت خود ترمیمی ، عدم چروک شدن رولها ، چسبندگی فوق العاده عالی به بتن و …

کاربرد:

سدها و کانال ها ، تونلها ، پی سازه ها ، اطراف شمع ها و …