پوشش های GCL

این سیستم مانند ورق های ژئوممبران می باشد با این تفاوت که بدلیل وجود بنتونیت در ساختار آن این ورق ها به آسانی توسط همپوشانی به هم متصل می شوند. بنتونیت ماده ای است که در مقابل مایعات منبسط می شود و نفوذ نا پذیر می باشد.

مزایا:

قابلیت خود ترمیمی ، عدم چروک شدن رولها ، چسبندگی فوق العاده عالی به بتن و …

کاربرد:

سدها و کانال ها ، تونلها ، پی سازه ها ، اطراف شمع ها و …