خصوصیات کفپوش پلی یورتان

 

کفپوش پلی یورتان :

این کفپوش بدلیل خاصیت ارتجاعی ELONGATION ) ) فوق العاده و مقاومت سایشی بسیار بالا ، می تواند جایگزین مناسبی برای کفپوش اپوکسی باشد .

تفکیک کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان جهت استفاده ، در درجه اول وضعیت بتن ( مسلح یا غیر مسلح ) و دوم نوع کاربری آن می باشد .

چنانچه بتن مسلح باشد ، استفاده از کفپوش اپوکسی مناسبتر می باشد .

چنانچه بتن غیر مسلح و یا در طبقات باشد ، کفپوش پلی یورتان پیشنهاد می گردد .

همچنین استفاده از این کفپوش در فضاهای غیر مسقف نیز پیشنهاد می گردد .

به غیر از مزیتهای کفپوش اپوکسی ، چند مزیت منحصر به فرد این کفپوش به شرح ذیل می باشد .

آنتی UV

منعطف تر از اپوکسی

مقاومت تا سرمای ۳۰- درجه سانتیگراد (سرد خانه ها )