درباره شرکت

کادر مدیریتی این شرکت فعالیتهای اجرائی خود را از سال ۱۳۷۳ آغاز نمود و در سال ۱۳۸۸ با نام کفپوش های صنعتی مانی جهان (مانی پلیمر )به ثبت رسید و تا امروز به عنوان یکی از برترین شرکتها در زمینه تامین مواد و اجرای پوششهای محافظتی پروژه های ملی مطرح گردید.
این شرکت به عنوان اولین شرکت ایرانی موفق به اجرای کفپوش اپوکسی در کشور امارات (منطقه صنعتی جبل علی) گردیده است.
بعد از یک سال تحقیق توانستیم به عنوان اولین شرکت جهت طراحی تصاویر سه بعدی مطرح گردیم.