رنگ نما

این رنگها بر پایه رزینهای اکرلیک بوده و مقاوم در مقابل عوامل جوی و نور خورشید می باشد که تغییر رنگ نمی دهند این پوشش به دو روش با داربست و راپل ( با طناب ) اجرا میگردد. این پوشش با تغییر بافت، جایگزین مناسبی جهت پوشش دیوار پارکینگها می باشد.