پوششهای صنعتی و ضد اسید

با توجه به نیاز مبرم سطوح سیمانی و فلزی ازخوردگی و آببندی ، استفاده از این پوشش توصیه می گردد. این پوشش رزینی به همراه الیاف فایبرگلاس و بسته به نوع کاربری مخازن ، از ۱ تا ۳ لایه الیاف مورد استفاده قرار می گیرد و مخزن۱۰۰% آببندی و مقاوم در مقابل مواد شیمیائی می گردد.

با توجه به نوع کاربری مخزن (اسیدی ، قلیایی)، نوع پوشش TOP COAT آن تغییر می کند.