کفپوشهای اپوکسی

با توجه به اینکه بیشتر سطوح بتنی در معرض عوامل خوردگی و سایشی هستند ،بنابراین دائما باعث ایجاد گردوغبار و معلق شدن ذرات در هوا و فرسایش سطح می باشند. از جمله کفپوشهایی که می تواند باعث جلوگیری از فرسایش سطوح سیمانی گردد، کفپوش اپوکسی می باشد.

این کفپوش با توجه به نوع تردد از ۱ تا ۳ میلیمتر قابل اجرا می باشد ، بدلیل نفوذ پذیری در بتن و عدم جدایش از سطح (در صورت اجرای صحیح) و همچنین سبک بودن (حداکثر ۵ کیلوگرم در هر متر مربع)، بهترین گزینه جهت حفظ زیبائی و نگهداری بتن می باشد.

مزایا:

  • یکپارچه و بدون درز
  • عدم نفوذ سیالات
  • عایق رطوبتی
  • شستشو و نظافت آسان
  • تنوع در رنگ
  • دارای مقاومت مکانیکی و شیمیائی مطلوب
  • استریل و بهداشتی
  • عمر طولانی
  • محافظ بتن