کفپوشهای پارکینگ

با توجه به هزینه های زیاد سنگ و مشکلات اجرایی بعد از آن، سنگین بودن وزن آن در هر متر، ضخامت زیاد سنگ و ساخت ساختمانهایی بوسیله سبک سازی و ضخامت زیاد سنگ و محدودیت در رعایت ارتفاع پارکینگ، استفاده از کفپوش پلیمری با توجه به ضخامت، ارزانتر از سنگ، بدون درز، عدم نفوذ روغن و مایعات، سبک و عایق رطوبتی پارکینگهای طبقاتی و . . .

مزایا:

بهترین گزینه جهت پوشش پارکینگ می باشد.