کفپوشهای پلی یورتان

این کفپوش بدلیل خاصیت ارتجاعی (ELONGATION) فوق العاده و مقاومت سایشی بسیار بالا ، می تواند جایگزین مناسبی برای کفپوش اپوکسی باشد. تفکیک کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان جهت استفاده ، در درجه اول وضعیت بتن (مسلح یا غیر مسلح) و دوم نوع کاربری آن می باشد .

چنانچه بتن مسلح باشد، استفاده از کفپوش اپوکسی مناسبتر می باشد. چنانچه بتن غیر مسلح و یا در طبقات باشد، کفپوش پلی یورتان پیشنهاد می گردد. همچنین استفاده از این کفپوش در فضاهای غیر مسقف نیز پیشنهاد می گردد.

مزایا:

به غیر از مزیتهای کفپوش اپوکسی، چند مزیت منحصر به فرد این کفپوش به شرح ذیل می باشد.

آنتی UV.

منعطف تر از اپوکسی.

مقاومت تا سرمای ۳۰- درجه سانتیگراد (سرد خانه ها).