کفپوش سه بعدی

کفپوش سه بعدی

یکی از زیبا ترین عملیاتهایی است در صورتی که صحیح و اصولی اجرا شود هرگز از بین نمی رود، وقتی از ۴۰۰۰ طرح این شرکت مشتری یکی را انتخاب کرد در مرحله اول سطح فرز کاری و ماستیک می شود طرح انتخاب شده در محل کار با دقت خوابانده می شود و بعد از اطمینان از نصب صحیح رزین نهائی اجرا می شود. استفاده از استیکر در کار سه بعدی ، اشتباه است و به دلیل نچسبیدن استیکر به کف و رزین در زمان کوتاهی تخریب می گردد.